Home

Hulp met Revalidatie

Met Hulp met Revalidatie bieden wij een herstel programma voor mensen die na een ongeval, ziekte of andere situatie lichamelijke klachten hebben.  Een programma waarbij via ruim 200 centra gerevalideerd kan worden onder begeleiding van een fysio- of manueel therapeut en vervolgens de conditie kan worden opgebouwd middels specifieke training in het sportcentrum.

Bij het herstelprogramma wordt gebruik gemaakt van de Milon gezondheidscirkel. De ideale combinatie van toestellen om effectief en veilig te kunnen trainen.  Een methode waarbij de training geheel automatisch wordt ingericht op de persoonlijke situatie van de cliënt. 

Omdat de cliënt bij het trainen met de Milon gezondheidscirkel gebruik maakt van een persoonlijke chipcard kan het systeem diens kenmerken en trainingsbehoefte uitlezen en zich instellen.  Zo wordt getraind onder optimale omstandigheden. De zitpositie is correct, het gewicht (de belasting) wordt  juist ingesteld en bewegingen worden binnen veilige grenzen uitgevoerd.

Na de revalidatieperiode kan de cliënt verder in het Milon fitnessprogramma. Met dit totaalpakket bieden wij een methode die gericht is op revalidatie, fitheid en duurzame re-integratie.

Lees meer over onze programma's